Vici.org

Summary

Mogelijk een burgerlijke nederzetting?

Class:

  • Vicus or canabae
  • invisible
  • Location ± 100-500 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Forum Hadriani

Forum Hadriani

Mogelijke resten crematiegraf

Postscherven en menselijke botresten

Romeinse ruwwandige kruikbodem

Romeinse ruwwandige kruikbodem

Geverniste waar

Geverniste waar

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

There is no English annotation yet. Presented is an annotation in Dutch.

Beelaerts van Blokland vond 1903 in de vers gegraven hoofdader van de toenmalige Haagse Duin- waterleiding door de Kleine Pan restanten van “eene niet onbelangrijke nederzetting uit den Romeinschen tijd”. Die vondsten betroffen “.... Bataafsche en Romeinsche scherven, waaronder vrij wat terra sigillata, stukken van dakpannen, enkele veiligheidsspelden –o.a. een zilveren–, niet meer te determineren koperen munten, ijzerwerk, schijfjes, zoals wij bij het damspel gebruiken, kralen, spinsteentjes, runderbeenderen, etc...”. Het lijkt terecht dat Beelaerts van Blokland de conclusie trekt dat ter plekke een burgerlijke nederzetting moet zijn geweest1

References

  1. Een Romeins crematiegraf langs een mogelijk oude duinweg westelijk van Meijendel, gemeente Wassenaar

Beelaerts van Blokland vond 1903 in de vers gegraven hoofdader van de toenmalige Haagse Duin- waterleiding door de Kleine Pan restanten van “eene niet onbelangrijke nederzetting uit den Romeinschen tijd”. Die vondsten betroffen “.... Bataafsche en Romeinsche scherven, waaronder vrij wat terra sigillata, stukken van dakpannen, enkele veiligheidsspelden –o.a. een zilveren–, niet meer te determineren koperen munten, ijzerwerk, schijfjes, zoals wij bij het damspel gebruiken, kralen, spinsteentjes, runderbeenderen, etc...”. Het lijkt terecht dat Beelaerts van Blokland de conclusie trekt dat ter plekke een burgerlijke nederzetting moet zijn geweest1

References

  1. Een Romeins crematiegraf langs een mogelijk oude duinweg westelijk van Meijendel, gemeente Wassenaar