Vici.org

Summary

Pottenbakkerij Berg en Dal, bron van het 'Holdeurns aardewerk'.

Class:

  • Workshop or industry
  • invisible
  • Location ± 25-100 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Batavodurum

Batavodurum

Millingse Liburna

Museum de Millingse Liburna combineert twee dingen. Er werd een oud Romeins patrouille schip op ware grootte nagebouwd. De plaatselijke scheepswerf stelde daarvoor een deel van haar terrein ter beschikking. Op dit terrein staat het schip en is een gebouwt

Nijmegen, Orientalis

Nijmegen, Orientalis

Ulpia Noviomagus

Ulpia Noviomagus

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

There is no English annotation yet. Presented is an annotation in Dutch.

Resten van een pottenbakkerij en pannenbakkerij uit de Romeinse tijd, bron van het 'Holdeurns aardewerk'. Aangenomen wordt dat met de komst van het 10e legioen in Nijmegen (ca. 70 n.Chr) eerst de militaire pottenbakkerij en wat later de steen- of pannenbakkerij op grote schaal in gebruik is genomen. Vroegere voorgangers zijn niet aangetoond, al lijkt het gevonden aarderwerk daarop te wijzen. In de tweede helft van de 2e eeuw n.Chr is dit de centrale pannenbakkerij van het Nedergermaanse leger geworden. Aardewerk is toen op beperkte schaal gemaakt. Het geheel zal tot ergens in het midden van de 3e eeuw in gebruik zijn geweest. Op het monument zijn 5 grote ovale ovens gevonden, waarin baksteenprodukten vervaardigd zijn. Kleinere pottenbakkersovens en kleine veldoventjes zijn ook gevonden. Ten noorden van de groepering ovens ligt een droogschuur. Mogelijk ligt ten westen van de ovens nog een droogschuur. Zo'n 120 m ten zuidoosten van de ovens is een groot gebouw met binnenhof aangetroffen, dat waarschijnlijk ook voor het drogen en de opslag van het materiaal heeft gedient; en mogelijk liggen hier de resten van een villa. Kelders en werkplaatsen zijn hier ook gevonden. Het terrein kan verdeeld worden in een industriegedeelte in het noorden en een woon- en verblijfsgedeelte in het zuiden. Deze delen worden van elkaar gescheiden door een beekdalletje dat destijds de watertoevoer moet hebben verzorgd. Op het terrein zijn putten aanwezig voor kleiwinning. De leemkuilen in de directe omgeving dateren mogelijk uit de Romeinse tijd.1

Zie ook

References

  1. KICH

Resten van een pottenbakkerij en pannenbakkerij uit de Romeinse tijd, bron van het 'Holdeurns aardewerk'. Aangenomen wordt dat met de komst van het 10e legioen in Nijmegen (ca. 70 n.Chr) eerst de militaire pottenbakkerij en wat later de steen- of pannenbakkerij op grote schaal in gebruik is genomen. Vroegere voorgangers zijn niet aangetoond, al lijkt het gevonden aarderwerk daarop te wijzen. In de tweede helft van de 2e eeuw n.Chr is dit de centrale pannenbakkerij van het Nedergermaanse leger geworden. Aardewerk is toen op beperkte schaal gemaakt. Het geheel zal tot ergens in het midden van de 3e eeuw in gebruik zijn geweest. Op het monument zijn 5 grote ovale ovens gevonden, waarin baksteenprodukten vervaardigd zijn. Kleinere pottenbakkersovens en kleine veldoventjes zijn ook gevonden. Ten noorden van de groepering ovens ligt een droogschuur. Mogelijk ligt ten westen van de ovens nog een droogschuur. Zo'n 120 m ten zuidoosten van de ovens is een groot gebouw met binnenhof aangetroffen, dat waarschijnlijk ook voor het drogen en de opslag van het materiaal heeft gedient; en mogelijk liggen hier de resten van een villa. Kelders en werkplaatsen zijn hier ook gevonden. Het terrein kan verdeeld worden in een industriegedeelte in het noorden en een woon- en verblijfsgedeelte in het zuiden. Deze delen worden van elkaar gescheiden door een beekdalletje dat destijds de watertoevoer moet hebben verzorgd. Op het terrein zijn putten aanwezig voor kleiwinning. De leemkuilen in de directe omgeving dateren mogelijk uit de Romeinse tijd.1

Zie ook

References

  1. KICH