Vici.org

Summary

Er werden hier bijzondere vondsten gedaan, zoals 3 fragmenten van een bronzen militair diploma.

Class:

  • Building (other)
  • invisible
  • Location ± 0-5 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Cultusplaats

Cananefaatse cultusplaats

Forum Hadriani

Forum Hadriani

Weg Naaldwijk - Wateringen

Vermoedde tracé Naaldwijk - Wateringen

Minifort Ockenburg

Minifort Ockenburg

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

There is no English annotation yet. Presented is an annotation in Dutch.

Terrein waarin sporen van bewoning uit de Romeinse tijd. In 1970 zijn hier tufstenen funderingen gevonden. Het is waarschijnlijk afkomstig van een gebouw van circa 15 bij 70 meter. Daarnaast werd ook nog afbraakpuin gevonden. 

Er werden enige bijzondere vondsten gedaan, zoals 3 fragmenten van een bronzen militair diploma. Het diploma vermeldt hoe de Cananefaat Amandus, oudgediende van de eerste ruiterafdeling der Norici (stam uit hedendaags Oostenrijk) eervol ontslag uit het leger wordt verleend.1. Het diploma is één van de topstukken van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 2).

References

  1. KICH
  2. RMO: Militair diploma

Terrein waarin sporen van bewoning uit de Romeinse tijd. In 1970 zijn hier tufstenen funderingen gevonden. Het is waarschijnlijk afkomstig van een gebouw van circa 15 bij 70 meter. Daarnaast werd ook nog afbraakpuin gevonden. 

Er werden enige bijzondere vondsten gedaan, zoals 3 fragmenten van een bronzen militair diploma. Het diploma vermeldt hoe de Cananefaat Amandus, oudgediende van de eerste ruiterafdeling der Norici (stam uit hedendaags Oostenrijk) eervol ontslag uit het leger wordt verleend.1. Het diploma is één van de topstukken van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 2).

References

  1. KICH
  2. RMO: Militair diploma