Vici.org

Summary

Gold hoard Lienden - 'Den Eng'

Class:

  • Find
  • invisible
  • Location ± 5-25 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Streekmuseum Baron van Brakell

Museum over het verleden van de Betuwe

Carvo

Mogelijk een versterking nabij Kesteren

Villa te Ingen

Gevonden resten van een stenen gebouw doen een villa vermoeden.

Mannaricium

Doorgaans wordt hier Castellum Mannaricium vermoed. Locatie bij 't Spijk, Elst lijkt daarvoor aannemelijker.

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

Deze verzameling van tenminste 41 solidi uit Lienden bestrijkt een lange tijdsperiode tussen 375 en 457 (tabel). 29 munten zijn geslagen in de late 4e of vroege 5e eeuw: 5 van Valentinianus II; 10 van Honorius; 13 van Constantijn III en 1 van Jovinus. Van enkele munten is niet exact bekend door welke keizer ze zijn geslagen. Verder zijn er munten uit het midden van de 5e eeuw: één munt van Johannes, 8 stukken op naam van Valentinianus III en tenslotte de jongste munt of sluitmunt van Majorianus. De munten van de schat zijn dus gespreid over een lange periode geslagen door verschillende keizers. Een dergelijke gemengde samenstelling blijkt kenmerkend voor alle Laat-Romeinse solidusschatten.
De Liendense schat is om twee redenen zeer bijzonder te noemen:
het vormt de grootste thans bekende solidusschat uit Nederland;
het blijkt de allerlaatste Romeinse muntschat die we uit Nederland en aangrenzende regio’s kennen. De sluitmunt is van keizer Majorianus, die regeerde van 457 tot 461. Dit betekent dat de schat rond 460 of kort daarna zal zijn begraven. Het West-Romeinse rijk eindigde in 476 toen de laatste keizer werd afgezet1.

References

  1. Perbericht Goudschat Lienden