Vici.org

Summary

Thermae Coriovallum, the Roman bathhouse of Heerlen.

Class:

  • Baths
  • visible
  • Location ± 0-5 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Thermenmuseum Heerlen

Thermenmuseum Heerlen, contains the remnants of a gigantic Roman bathhouse.

Vicus Coriovallum

Coriovallum

RAAP-rapport waarneming 25

Observatie mogelijke ligging via Belgica volgens RAAP-rapport 924, De Romeinse weg van Boulogne-sur-mer naar Keulen

RAAP-rapport waarneming 24

Observatie mogelijke ligging via Belgica volgens RAAP-rapport 924, De Romeinse weg van Boulogne-sur-mer naar Keulen

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

The Thermenmuseum in Heerlen contains the remnants of a Roman bathhouse that is 2,500 m2 in size. This is the Netherlands' best preserved Roman building at 2000 years old.

The remains are visibile at the http://www.vici.org/vici/Thermenmuseum_Heerlen" style="font-family: sans-serif; font-size: 13px; text-decoration: none; ">Heerlen Thermenmuseum

Het Romeinse badhuis te Heerlen is het best bewaarde Romeinse publieke badgebouw van Nederland. 

Heerlen, Coriovallum in Romeinse tijd, lag op gunstig op het kruispunt van de weg van Aken naar Xanten en de weg van Keulen via Maastricht. Hierdoor kon Coriovallum uitgroeien tot een bloeiend handelscentrum waar talloze reizigers dagelijks onderdak vonden. Het is dan ook niet toevallig dat juist hier een publiek badhuis werden gebouwd. 

Het badhuis lijkt op basis van gevonden munten, aardewerk en een inscriptie, te dateren rond 40 nChr. Mogelijk is het gesticht door het Vijfde Legioen dat door Caesar was opgericht voor de Gallische Oorlog. In de vierde of vijfde eeuw is het tepidarium (lauwe ruimte) wat kleiner gemaakt. Ook is er toen een nieuwe spitsgracht rond het badhuis gegraven. Mogelijk is het badhuis toen als fort gebruikt1.

De resten van het badhuis vormen nu onderdeel van het Thermenmuseum te Heerlen. Het badhuis is op ware grootte gereconstrueerd in het Archeon.

References

  1. Theo Toebosch. Romeins Heerlen: ouder en groter dan Maastricht. NRC Handelsblad, 4 april 2015.