Vici.org

Summary

Arch of Titus, commemorates Titus' victories, including the Siege of Jerusalem in 70 AD.

Class:

  • Building (other)
  • visible
  • Location ± 0-5 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Rome, Antiquarium Forense

Finds from the Roman forum

Umbilicus urbis Romae - Mundus

Navel of the City of Rome

Rome

OmnesViae import TPPlace1203

Tempel des Bacchus und der Kybele

Tempel – Roma – Rom – Latium – Italien

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

The Arch of Titus was constructed in c.82 AD by the emperor Domitian shortly after the death of his older brother Titus to commemorate Titus' victories, including the Siege of Jerusalem in 70 AD. The south panel depicts the spoils taken from the Temple in Jerusalem. The Golden Candlestick or Menorah (see [Exodus 25:31-40]) is the main focus and is carved in deep relief. Other sacred objects being carried in the triumphal procession are the Silver Trumpets (see [Numbers 10:1-10]) and the Table of Shewbread (see [Exodus 25:23-30]).1

References

  1. Wikipedia: Arch of Titus

De Boog van Titus is een ereboog. De enkele boog is vermoedelijk in 81 na Chr. door keizer Domitianus gebouwd, ter ere van zijn vergoddelijkte broer en voorganger Titus. Het monument is dus postuum gebouwd, en heeft niets van doen met Titus' triomftocht in 71, die er echter wel op is afgebeeld.

De ereboog is gebouwd uit marmer en is 13,5 meter breed, 15,5 hoog en 4,75 diep. De doorgang is 8,3 meter hoog en 5,36 breed. Boven op de boog stond vroeger waarschijnlijk een standbeeld van Titus in een wagen voortgetrokken door olifanten. De reliëfs in de boog herinneren aan het neerslaan van de joodse opstand in Palestina en aan de verwoesting van Jeruzalem door Titus en zijn vader Vespasianus in 70 na Chr. Naar deze gebeurtenis verwijst ook de versiering van de façade: op de fries aan de buitenkant is de triomftocht van beide heersers afgebeeld – nu is alleen nog het reliëf aan de oostzijde bewaard gebleven – en in de boogzwikken zijn overwinningsgodinnen afgebeeld die de veldtekenen dragen.
 
Twee gebeurtenissen uit de triomftocht zijn op de grote reliëfvlakken in de doorgang van de boog afgebeeld. De zuidzijde toont het begin van de triomftocht. Hier voeren Romeinse legioensoldaten de kostbaarste stukken van de buit met zich mee, waaronder de Tafel met de Toonbroden, de menora en de zilveren Hazozratrompetten uit de Tempel van Jeruzalem, die worden weggedragen door de triomfboog. Op de andere zijde staat het hoogtepunt van de triomftocht: Titus, begeleid door zijn bewakers, de lictoren, staat midden in de door de stadsgodin Roma aangevoerde quadriga, een tweewielige wagen met een vierspan ervoor, en wordt door de overwinningsgodin Victoria gelauwerd. Representaties van Senaat en Volk van Rome completeren het geheel.
 
Op de oostelijke attiek van de boog staat een grote inscriptie gegraveerd. Oorspronkelijk waren er bronzen letters in de inscriptie, maar deze zijn verdwenen. De gaten waarin de letters waren vastgemaakt zijn nog te zien.
De Latijnse tekst luidt:
SENATVS
POPVLVSQVE·ROMANVS
DIVO·TITO·DIVI·VESPASIANI·F(ilio)
VESPASIANO·AVGVSTO
De vertaling luidt:
"De Senaat
en het Volk van Rome
(dragen dit op aan) de vergoddelijkte Titus, zoon van de vergoddelijkte Vespasianus,
Vespasianus Augustus."
 
Op de westelijke zijde staat een andere inscriptie. Dit is niet meer de oorspronkelijke Romeinse want die was verloren gegaan. Deze inscriptie vermeldt dat Paus Pius VII de boog aan het begin van de 19e eeuw heeft laten restaureren.1

References

  1. Wikipedia: Boog van Titus (Forum Romanum)