Vici.org

Summary

Castellum Albaniana

Class:

  • Castle
  • invisible
  • Location ± 5-25 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Alphen aan de Rijn, vicus

Vicus behorend bij het castellum Albaniana

Leeuw en Tijger

Twee granito boogvormen met daarop in ware grote een leeuw en een tijger in brons.

bronzen munten

In tegels op het plein zijn Romeinse munten van brons aangebracht

vondsten op het dak

moderne Romeinse beelden op de dakrand

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

There is no English annotation yet. Presented is an annotation in Dutch.

Het castellum Albaniana werd gesticht rond het jaar 41-42 na Chr., onder keizer Caligula, en was in gebruik tot ca. 270/275 na Chr. Albaniana was de eerste jaren een geïsoleerde buitenpost: de dichtstbijzijnde Romeinse castella waren Praetorium Agrippinae (Valkenburg) en Flevum (Velsen) in het westen en Fectio (Vechten) in het oosten. Het castellum was 80 bij 120 m groot en werd beschermd door een omgrachte aarden wal met palissadewanden, houten poorten en hoektorens. Tijdens de Bataafse Opstand werd Albaniana verwoest. Nadat de opstand was neergeslagen werd het castellum herbouwd. Tijdens de Flavische dynastie was hier het Cohors VI Breucorum gestationeerd. Aan het eind van de 1ste eeuw werden kadewerken aangelegd aan de Oude Rijn, destijds de hoofdtak van de Rijn, die bij Lugdunum Batavorum (Katwijk) in de Noordzee uitmondde. In Albaniana zijn ook stempels van de Classis Germanica, de Romeinse militaire vloot aan de Rijngrens, teruggevonden. Rond 160 werd de palissadewal vervangen door een stenen muur. Na beschadiging van de muur rond 200 werd deze herbouwd. Op de nieuwe poort stond een inscriptie ter ere van keizer Septimius Severus, waaruit bleek dat hij opdracht heeft gegeven tot de herbouw. Waarschijnlijk verlieten de Romeinen het castellum rond 270-275 onder druk van de Germaanse invallen.

Ondanks eerdere opgravingscampagnes in de jaren tussen 1959 en 1981 werd pas in 2001-2002 dankzij opgravingen door de Radboud Universiteit Nijmegen beter duidelijk hoe het castellum eruit heeft gezien. Er zijn sporen uit zeker drie bouwperiodes van het fort te voorschijn gekomen, alsmede kadewerken. Van de binnenbebouwing zijn resten van enkele soldatenbarakken, een fabrica (?), een horreum, de via principalis en enkele waterputten aangetroffen. Ook werden vele persoonlijke voorwerpen van de legionairs gevonden, waaronder een spiegel en schrijfgerei, en meer dan 700 Romeinse munten. De houten bouwdelen, waaronder een complete deur, en organisch materiaal als etensresten en zaden zijn opgegraven. Langs de Rijn is een houten beschoeiing gevonden, die rond 94 na Chr. is aangelegd. 1

References

  1. Polak, M., R.P.J. Kloosterman & R.A.J. Niemeijer 2004. Alphen aan den Rijn - Albaniana 2001-2002. Opgravingen tussen de Castellumstraat, het Omloopkanaal en de Oude Rijn (Libelli Noviomagenses 7). Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen, afdeling Provinciaal-Romeinse Archeologie.

Het castellum Albaniana werd gesticht rond het jaar 41-42 na Chr., onder keizer Caligula, en was in gebruik tot ca. 270/275 na Chr. Albaniana was de eerste jaren een geïsoleerde buitenpost: de dichtstbijzijnde Romeinse castella waren Praetorium Agrippinae (Valkenburg) en Flevum (Velsen) in het westen en Fectio (Vechten) in het oosten. Het castellum was 80 bij 120 m groot en werd beschermd door een omgrachte aarden wal met palissadewanden, houten poorten en hoektorens. Tijdens de Bataafse Opstand werd Albaniana verwoest. Nadat de opstand was neergeslagen werd het castellum herbouwd. Tijdens de Flavische dynastie was hier het Cohors VI Breucorum gestationeerd. Aan het eind van de 1ste eeuw werden kadewerken aangelegd aan de Oude Rijn, destijds de hoofdtak van de Rijn, die bij Lugdunum Batavorum (Katwijk) in de Noordzee uitmondde. In Albaniana zijn ook stempels van de Classis Germanica, de Romeinse militaire vloot aan de Rijngrens, teruggevonden. Rond 160 werd de palissadewal vervangen door een stenen muur. Na beschadiging van de muur rond 200 werd deze herbouwd. Op de nieuwe poort stond een inscriptie ter ere van keizer Septimius Severus, waaruit bleek dat hij opdracht heeft gegeven tot de herbouw. Waarschijnlijk verlieten de Romeinen het castellum rond 270-275 onder druk van de Germaanse invallen.

Ondanks eerdere opgravingscampagnes in de jaren tussen 1959 en 1981 werd pas in 2001-2002 dankzij opgravingen door de Radboud Universiteit Nijmegen beter duidelijk hoe het castellum eruit heeft gezien. Er zijn sporen uit zeker drie bouwperiodes van het fort te voorschijn gekomen, alsmede kadewerken. Van de binnenbebouwing zijn resten van enkele soldatenbarakken, een fabrica (?), een horreum, de via principalis en enkele waterputten aangetroffen. Ook werden vele persoonlijke voorwerpen van de legionairs gevonden, waaronder een spiegel en schrijfgerei, en meer dan 700 Romeinse munten. De houten bouwdelen, waaronder een complete deur, en organisch materiaal als etensresten en zaden zijn opgegraven. Langs de Rijn is een houten beschoeiing gevonden, die rond 94 na Chr. is aangelegd. 1

References

  1. Polak, M., R.P.J. Kloosterman & R.A.J. Niemeijer 2004. Alphen aan den Rijn - Albaniana 2001-2002. Opgravingen tussen de Castellumstraat, het Omloopkanaal en de Oude Rijn (Libelli Noviomagenses 7). Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen, afdeling Provinciaal-Romeinse Archeologie.