Vici.org

Summary

The Iron Workshop

Class:

  • Workshop or industry
  • visible
  • Location ± 25-100 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Kamieniec Toruński

Lusatian cultur hillfort

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

Site 46 (AZP 38-39/ 1)

See:

  1. Aldona Garbacz-Klempka, Łukasz Kowalski, acek Gackowski, Witold Cieślak: Pracownia metalurga kultury łużyckiej w Kamieńcu, pow. Toruń. Wyniki badań nad procesem odlewniczym ozdób obręczowych z zastosowaniem stopów modelowych. The Lusatian culture metalworker's workshop at Kamieniec, Toruń dist. An approach to casting process of the band ornaments with application of alloy modelling, in: Nauka i technologia. Monografia. Odlewnictwo metali nieżelaznych, Wydawnictwo Naukowe "Akapit" Kraków 2016, pp.47-70