Vici.org

Summary

Lusatian cultur hillfort

Class:

  • Rural settlement
  • visible
  • Exact location
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Kamieniec Toruński

The Iron Workshop

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

The Lusatian hillfort at Kamieniec - Czarnowo was occupied  600-500 BC.

See:

  1. Jacek Karol Delekta,  Badania na grodzisku „łużyckim” z wczesnej epoki żelaznej w Kamieńcu nad Wisłą w pow. Toruńskim, in: Z Otchłani Wieków 12(9–10), 1937, pp.123–126.