Vici.org

Summary

Tyszowce, Tumulus XXVIII. Bronze Age barrow necropolis.

Class:

  • Grave or burial field
  • visible
  • Location uncertain
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Kraków, Spadzista B

Upper Paleolithic site of Mammoth Hunters.

Tyszowce, Tumulus XI

Tyszowce, Tumulus XI. Bronze Age barrow necropolis.

Tyszowce, Tumulus XII

Tyszowce, Tumulus XII. Bronze Age barrow necropolis.

Tyszowce, Tumulus XIV

Tyszowce, Tumulus XIV. Bronze Age barrow necropolis.

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

Halina Taras,  Wyniki badań wykopaliskowych kurhanu nr 28 na stan. 3 w Tyszowcach, pow. Tomaszów Lubelski , in: Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. IV, 1999, pp. 74-87