Vici.org

Summary

Tyszowce, Tumulus XII. Bronze Age barrow necropolis.

Class:

  • Grave or burial field
  • visible
  • Location uncertain
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Tyszowce, Tumulus XI

Tyszowce, Tumulus XI. Bronze Age barrow necropolis.

Tyszowce, Tumulus XVII

Tyszowce, Tumulus XVII. Bronze Age barrow necropolis.

Tyszowce, Tumulus XXVIII

Tyszowce, Tumulus XXVIII. Bronze Age barrow necropolis.

Tyszowce, Tumulus XVI

Tyszowce, Tumulus XVI. Bronze Age barrow necropolis.

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

  1. Jerzy Kuśnierz, Sprawozdanie z badań na cmentarzysku kurhanowym kultury trzcinieckiej w Tyszowcach, stanowisko 25A - Excavations of a barrow cemetery of the Trzciniec culture at Tyszowce, Zamość province, site 25A, woj. Zamość in: Sprawozdania Archeologiczne XL, Sprawozdania Archeologiczne1989, pp. 217-230 - http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=25222