Vici.org

Summary

Op deze plek bevond zich waarschijnlijk een Romeinse wachtpost.

Class:

 • Castle
 • invisible
 • Location ± 5-25 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Bodegraven-Oud Bodegraafseweg, vicus

Mogelijke locatie vicus

Romeinse Ruiterhelm

kopie van een Romeinse Ruiterhelm op sokkel

Tabella defixionum Bodegraven

Near the fortification a curse table (tabella defixionum) was found with names of 21 soldiers.

BrA40 [40]

Observatie mogelijke limesweg volgens Basisrapportage Archeologie 40, De Limesweg in WestNederland

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

There is no English annotation yet. Presented is an annotation in Dutch.

In 1995 zijn door de AWN-Rijnstreek in de Willemstraat de resten van een houten poortgebouw met een deel van de hout-aarden wal opgegraven. Het aangetroffen houten gebouw is geïnterpreteerd als een poortgebouw van een castellum met een omvang van circa 120 x 70 m. Het poortgebouw kon dendrochronologisch gedateerd worden in het jaar 61 na Chr. De aangetroffen brandlaag wijst erop dat het castellum tijdens de Bataafse opstand (69/70 na Chr.) is verwoest. Het castellum is gebouwd bij de samenvloeiing van het riviertje de Oude Bodegrave en de Rijn. Op basis van houten beschoeiingen van de oevers van beide rivieren en op basis van aangetroffen munten lijkt het er op dat er tussen globaal 40/50 tot 270 na Chr. sprake is geweest van bewoning op deze strategische locatie. 1 2 3 4 5 6

Het terrein is een archeologisch monument (terrein van zeer hoge archeologische waarde).

References

 1. Vos, W., Lanzing, J., en Siemons, H., 2016. Romeins Bodegraven. Een overzicht van en visie op de archeologische bewoningsresten. Oosterbeek, Vos Archaeo.
 2. Kooij, D. van der, Sprey, S., Dijkstra, M. en Postma, H., 2005. Romeinen in Bodegraven. AWN-opgravingen in de periode van 1995-2002. Westerheem 54, blz. 275-306.
 3. Kooij, D. van der 1996. Bodegraven: Willemstraat. In: R.M. van Heeringen, Archeologische Kroniek van Holland over 1995, II: Zuid-Holland (Tijdschrift Holland 28-6) blz. 346-347.
 4. Kooij, D. van der 1997. Bodegraven Oud Bodegraafseweg 2. In: R.M. van Heeringen, Archeologische Kroniek van Holland over 1996, II: Zuid-Holland (Tijdschrift Holland 29-6) blz. 395-397.
 5. ARCHIS-waarnemingen 24347, 31581, 31583, 32856, 48015, 55756, 423911, 428752, 433312
 6. AMK-terrein 9376

In 1995 zijn door de AWN-Rijnstreek in de Willemstraat de resten van een houten poortgebouw met een deel van de hout-aarden wal opgegraven. Het aangetroffen houten gebouw is geïnterpreteerd als een poortgebouw van een castellum met een omvang van circa 120 x 70 m. Het poortgebouw kon dendrochronologisch gedateerd worden in het jaar 61 na Chr. De aangetroffen brandlaag wijst erop dat het castellum tijdens de Bataafse opstand (69/70 na Chr.) is verwoest. Het castellum is gebouwd bij de samenvloeiing van het riviertje de Oude Bodegrave en de Rijn. Op basis van houten beschoeiingen van de oevers van beide rivieren en op basis van aangetroffen munten lijkt het er op dat er tussen globaal 40/50 tot 270 na Chr. sprake is geweest van bewoning op deze strategische locatie. 1 2 3 4 5 6

Het terrein is een archeologisch monument (terrein van zeer hoge archeologische waarde).

References

 1. Vos, W., Lanzing, J., en Siemons, H., 2016. Romeins Bodegraven. Een overzicht van en visie op de archeologische bewoningsresten. Oosterbeek, Vos Archaeo.
 2. Kooij, D. van der, Sprey, S., Dijkstra, M. en Postma, H., 2005. Romeinen in Bodegraven. AWN-opgravingen in de periode van 1995-2002. Westerheem 54, blz. 275-306.
 3. Kooij, D. van der 1996. Bodegraven: Willemstraat. In: R.M. van Heeringen, Archeologische Kroniek van Holland over 1995, II: Zuid-Holland (Tijdschrift Holland 28-6) blz. 346-347.
 4. Kooij, D. van der 1997. Bodegraven Oud Bodegraafseweg 2. In: R.M. van Heeringen, Archeologische Kroniek van Holland over 1996, II: Zuid-Holland (Tijdschrift Holland 29-6) blz. 395-397.
 5. ARCHIS-waarnemingen 24347, 31581, 31583, 32856, 48015, 55756, 423911, 428752, 433312
 6. AMK-terrein 9376