Vici.org

Summary

In de 17e eeuw is hier een altaar gevonden gewijd aan Hercules Magusanus.

Class:

  • Relief, votiv stone or altar
  • invisible
  • Location ± 25-100 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel

Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel

Nederzetting te Halder

Een nederzetting of vicus met vermoedelijk regionale functie.

het Noordbrabants Museum

O.a. collectie vondsten uit Esch, Cuijk, Hoogeloon.

Pottenbakkersoven Halder

In 1973 werden hier de restanten van een pottenbakkersoven gevonden.

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

There is no English annotation yet. Presented is an annotation in Dutch.

Op de Kapelberg te Ruimel gevonden altaarsteen. De Latijnse inscriptie luidt:

MAGUSANO HERCUL(i) SACRU(m) FLAVS VIHIRMATIS FIL(ius) (s)UMMUS MAGISTRA(tus) (c)IVITATIS BATAVOR(um) V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito).

In vertaling:

"Gewijd aan Hercules Magusanus. Flavus, zoon van Vihirmas, hoogste magistraat van de civitas der Bataven, heeft (hiermee) zijn gelofte ingelost, gaarne en met reden"

Het altaar moet gedateerd worden vóór 69 na Chr., het jaar van de Bataafse opstand tegen de Romeinen.

Op basis van archeologisch onderzoek wordt vermoed dat de altaarsteen niet op de oorspronkelijke locatie gevonden is. Gezien de nabijheid van een aan Hercules Magusanus gewijde tempel te Empel is het goed mogelijk dat de steen oorspronkelijk daar gestaan heeft 1.

Bronnen en links

Rijksmuseum van Oudheden
Geheugen van Nederland

References

  1. Heemkunde Boxtel: Vakstudie het Groene Woud in Romeinse Tijd

Op de Kapelberg te Ruimel gevonden altaarsteen. De Latijnse inscriptie luidt:

MAGUSANO HERCUL(i) SACRU(m) FLAVS VIHIRMATIS FIL(ius) (s)UMMUS MAGISTRA(tus) (c)IVITATIS BATAVOR(um) V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito).

In vertaling:

"Gewijd aan Hercules Magusanus. Flavus, zoon van Vihirmas, hoogste magistraat van de civitas der Bataven, heeft (hiermee) zijn gelofte ingelost, gaarne en met reden"

Het altaar moet gedateerd worden vóór 69 na Chr., het jaar van de Bataafse opstand tegen de Romeinen.

Op basis van archeologisch onderzoek wordt vermoed dat de altaarsteen niet op de oorspronkelijke locatie gevonden is. Gezien de nabijheid van een aan Hercules Magusanus gewijde tempel te Empel is het goed mogelijk dat de steen oorspronkelijk daar gestaan heeft 1.

Bronnen en links

Rijksmuseum van Oudheden
Geheugen van Nederland

References

  1. Heemkunde Boxtel: Vakstudie het Groene Woud in Romeinse Tijd