Vici.org

Summary

Barrow Cemetery

Class:

  • Grave or burial field
  • visible
  • Location ± 25-100 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Piórkowo

Neolithic settlement

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

  1. Adam Waluś, Cmentarzysko kurhanowe w Piórkowie, woj : elbląskie, w świetle prac wykopaliskowych, przeprowadzonych w latach 1984-1987. Das Hügelgräberfeld in Piórkowo, Woiev. Elbląg im Lichte der in Jahren 1984-1987 durchgeführten Ausgrabungen, in: Barbaricum '92 : Studia z archeologii ludów barbarzyńskich z wybrzeży Bałtyku i dorzecza Wisły, Warszawa : Tokawi, 1992, pp.39-52 : Abb. Taf.