Vici.org

Summary

Neolithic settlement

Class:

  • Rural settlement
  • visible
  • Location ± 0-5 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Piórkowo

Barrow Cemetery

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

  1. Aleksandra Żórawska, Osada ludności kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Piórkowie, woj. warmińsko-mazurskie, Światowit, Nowa Seria, 2(43,B) (2000), pp. 286-290 [Polish]