Vici.org

Summary

Het Maison Carrée, één van de best bewaarde Romeinse tempels

Class:

  • Temple or sanctuary
  • visible
  • Location ± 0-5 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Nemausus

Nemausus (Νέμαυσος): Roman city in southern France, modern Nîmes.

Nîmes, Musée archéologique

Archaological collection

Castellum (Nimes)

Castellum (Nimes)

Theatre, Nîmes

Theatre, Nîmes

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

There is no English annotation yet. Presented is an annotation in Dutch.

De tempel werd rond 19 v.Chr. door Marcus Vipsanius Agrippa gebouwd, die ook de oorspronkelijke bouwheer was van het Pantheon in Rome. Het was gewijd aan zijn twee zonen, Gaius en Lucius, de geadopteerde erfgenamen van Augustus, die beiden jong stierven. De inscriptie die de tempel wijdde aan Gaius en Lucius werd in de middeleeuwen verwijderd. Het opschrift luidde: "Aan Gaius Caesar, zoon van Augustus, consul; aan Lucius Caesar, zoon van Augustus, consul designatus; aan de principes iuventutis."

Het Maison Carrée is een voorbeeld van een klassiek Augustijnse tempel. Op een 2,85 m hoog podium opgetrokken, domineerde het het forum van de Romeinse stad, een rechthoek vormend bijna twee maal zo lang als breed (26,42 x 13,54 m). De voorkant wordt gedomineerd door een diepe portico of pronaos, die bijna een derde van de volledige lengte inneemt. Het heeft tien zuilen bekroond met Korinthische kapitelen onder het fronton, en nog eens 20 halfzuilen rond de rest van de buitenkant van het gebouw. De architraaf boven de zuilen heeft fijne reliëfs met rozetten en acanthusbladeren. Een grote deur (6,87 x 3,27 m) leidt naar de opvallend smalle en raamloze binnenkant, waar de schrijn of cella zich oorspronkelijk bevond. Er zijn geen overblijfselen van de vroegere versiering in de cella. [Maison Carrée]

De tempel werd rond 19 v.Chr. door Marcus Vipsanius Agrippa gebouwd, die ook de oorspronkelijke bouwheer was van het Pantheon in Rome. Het was gewijd aan zijn twee zonen, Gaius en Lucius, de geadopteerde erfgenamen van Augustus, die beiden jong stierven. De inscriptie die de tempel wijdde aan Gaius en Lucius werd in de middeleeuwen verwijderd. Het opschrift luidde: "Aan Gaius Caesar, zoon van Augustus, consul; aan Lucius Caesar, zoon van Augustus, consul designatus; aan de principes iuventutis."

Het Maison Carrée is een voorbeeld van een klassiek Augustijnse tempel. Op een 2,85 m hoog podium opgetrokken, domineerde het het forum van de Romeinse stad, een rechthoek vormend bijna twee maal zo lang als breed (26,42 x 13,54 m). De voorkant wordt gedomineerd door een diepe portico of pronaos, die bijna een derde van de volledige lengte inneemt. Het heeft tien zuilen bekroond met Korinthische kapitelen onder het fronton, en nog eens 20 halfzuilen rond de rest van de buitenkant van het gebouw. De architraaf boven de zuilen heeft fijne reliëfs met rozetten en acanthusbladeren. Een grote deur (6,87 x 3,27 m) leidt naar de opvallend smalle en raamloze binnenkant, waar de schrijn of cella zich oorspronkelijk bevond. Er zijn geen overblijfselen van de vroegere versiering in de cella. [Maison Carrée]