Vici.org

Summary

Mierzanowice Culture settlement

Class:

  • Rural settlement
  • visible
  • Location uncertain
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Lipnik (Podkarpackie Voivodeship)

Bronze Age cemetery

Kosina Figurine

Neolithic clay figurine.

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

  1. W. Blajer, M. Przybyła: Struktury osadnicze w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na obszarze podkarpackiej wysoczyzny lessowej między Wisłokiem a Sanem, wydawnictwo UJ, Krakó 2008