Vici.org

Summary

Bronze age settlement.

Class:

  • Rural settlement
  • visible
  • Location uncertain
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

  1. Wojciech Blajer, M. Przybyła:Struktury osadnicze w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na obszarze podkarpackiej wysoczyzny lessowej między Wisłokiem a Sanem, Kraków, Wydawnictwo UJ 2008, pp. diff.