Vici.org

Summary

Lusatian hillfort.

Class:

  • Vicus or canabae
  • visible
  • Location ± 0-5 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

Jankowo Hillfort existed 650-500 BC.

See:

  1. Janusz Ostoja-Zagórski: Gród halsztacki w Jankowie nad Jeziorem Pakoskim, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978
  2. idem: Badania wykopaliskowe w Jankowie, pow. Inowrocław, w latach 1969-1972,  Epoka brązu i początki epoki żelaza in: Sprawozdania Archeologiczne, t. XXVI, 1974, pp. 45-63