Vici.org

Summary

Mierzanowicka culture necropolis.

Class:

  • Grave or burial field
  • visible
  • Location ± 0-5 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Iwanowice

Bronze Age settlement.

Smroków PL

Cemetery of the Corded Ware Culture.

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

  1. Leon Kozłowski, „Badania archeologiczne na górze Klin w Iwanowicach, powiatu Miechowskiego”, inL Światowid X, Warszawa 1917
  2. Zdzisław Durczewski eds., Grupa górnośląsko-małopolska kultury łużyckiej w Polsce, Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności, tom XLI, cz. II, Kraków 1948