Vici.org

Summary

Gródek Nadbużny neolithic settlement.

Class:

  • Rural settlement
  • visible
  • Location uncertain
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Masłomęcz

Goths settlement.

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

  1. Anna Uzarowiczowa, Wyniki badań we wsi Gródek Nadbużny, pow. Hrubieszów w 1961 roku, in: Wiadomości Archeologiczne Tom XXX/1-2, 1964, pp. 429-460
  2. Jan Gurba, Najnowsze badania nad neolitem Lubelszczyzny : przegląd badań in: Rocznik Lubelski 13, 1970,  pp. 173-186