Vici.org

Summary

Tyszowce, Tumulus XXIII. Bronze Age barrow necropolis.

Class:

  • Grave or burial field
  • visible
  • Location uncertain
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Tyszowce, Tumulus XXVII

Tyszowce, Tumulus XXVII. Bronze Age barrow necropolis.

Tyszowce, Tumulus XIX

Tyszowce, Tumulus XIX. Bronze Age barrow necropolis.

Tyszowce, Tumulus XIII

Tyszowce, Tumulus XIII. Bronze Age barrow necropolis.

Tyszowce, Tumulus XVIII

Tyszowce, Tumulus XVIII. Bronze Age barrow necropolis.

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

  1. Jerzy Kuśnierz, Sprawozdanie z badań na cmentarzysku kurhanowym kultury trzcinieckiej w Tyszowcach, stanowisko 25A - Eexcavations of a barrow cemetery of the Trzciniec culture at Tyszowce, Zamość province, site 25A, woj. Zamość in: Sprawozdania Archeologiczne XL, Sprawozdania Archeologiczne1989, pp. 217-230 - http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=25222