Vici.org

Summary

Trzciniec culture hurgan.

Class:

  • Grave or burial field
  • visible
  • Location ± 100-500 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Wilczyce

Magdalenian site

Kleczanów Forest

Kurgan prehistoric cemetery. Las w Kleczanowie - burial mounds date from Stone Age till XI century AD.

Łopata

Bronze Age round barrow.

Malice Kościelne

Neolithic long barrow.

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

  1. http://www.archeologia-sandomierz.pl/?sekcja=kultura_trzciniecka
  2. Przemysław Makarowicz, Geneza kurhanów w trzcinieckim kręgu kulturowy in: H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak eds.,  Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e.,  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk  Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego  Kraków, Warszawa 2011, pp. 143, 159
  3. M. Florek, H. Taras, Möglichkeiten der Interpretation von Bestattungsbräuchen und gesellschaftlichen Fragen in der Trzciniec-Kultur. Am Beispiel des Hügelgrabs in Dacharzów, in: W. Blajer (eds.) „Beiträge zur Deutung der bronzezeitlichen Hort- und Grabfunde in Mitteleuropa”, Kraków 1997, pp. 65-89.
  4. H. Taras, N. Kovalukh, V. Skripkin, Dating of the Grave Complex in Dacharzów, Małopolska, „Geochronometria”, t. 21, 2001, pp. 157-162.