Vici.org

Summary

Logboat from the Ljubljanica River at Vrhnika

Class:

  • Shipwreck
  • visible
  • Location ± 100-500 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Roman fortified settlement at Dolge njive

Roman fortified settlement at Dolge njive

Nauportus

OmnesViae import TPPlace1584

Celtic-Roman ambulatory temple

Celtic-Roman ambulatory temple

Early Roman barge

Early Roman barge

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

  1. Andrei Gaspari & coll.: The Late 2nd century BC Logboat from the Ljubljanica River at Vrhnika : Study on the Ships and Boats of Preroman and Roman Nauportus with the Outline of the Navigation on the Ljubljana Marshes between Prehistory and the Early Modern Period/Deblak s konca 2. stoletja pr. n. št. iz Ljubljanice na Vrhniki. Študija o ladjah in čolnih predrimskega in rimskega Navporta z orisom plovbe na Ljubljanskem barju med prazgodovino in novim vekom, Ljubljana, 2017