Vici.org

Summary

Necropolis V BC- II AD centuries.

Class:

  • Grave or burial field
  • visible
  • Location ± 0-5 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Konopnica

Kurgan II century AD.

Lesisko

Necropolis of Early Bronze Age

Lesisko

Kurgan cemetery

Felinów

IX–VI centuries BC necropolis

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

  1. Bogusław Abramek, Wielookresowe cmentarzysko ciałopalne w Strobinie na stanowisku 4 w woj. sieradzkim, Sieradzki Rocznik Muzealny, t. 2, 1985, pp. 53–79.