Vici.org

Summary

Nuraghe Maso 'e Maiore

Class:

  • Watchtower
  • visible
  • Location ± 0-5 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Nuraghe Arculentu

Nuraghe Arculentu

Castle of Sella o Serla

Castle of Sella o Serla

Abbasanta - Nuraghe Losa

Nuraghe dates to the 15th-13th centuries BC.

Nuraghe Taerra [Norbello]

Nuraghe Taerra. Norbello.

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

Nuraghe Maso 'e Maiore is a nuraghe complex.

See:

Tharros.info: Elenco dei Nuraghi; 248