Vici.org

Summary

Toprak Kale

Class:

  • Castle
  • invisible
  • Location ┬▒ 5-25 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Yailata Fortress

Yailata Fortress

Kareia-Kareias

Kareia/Kareias

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation