Vici.org

Summary

Egnatian Way

Class:

  • Road
  • visible
  • Location ± 25-100 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Dyrrhachium

OmnesViae import TPPlace1841

Battle of Dyrrhachium (1081)

Battle of Dyrrhachium (1081)

Battle of Dyrrhachium (49-48 BCE)

Battle of Dyrrhachium (49/48 BCE)

Durrës Castrum

Durrës Castrum

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

Egnatian Way - Via Egnatia, which connected Byzantium with the Adriatic ports was was constructed in the second century  BC (146-120).

Tracing

De tracing van het westelijk deel van de Via Egnatia is gebaseerd op de kaarten van Michele Fasolo1. De route door het gebergte tussen Elbasan en Qukës wordt daar niet helder volgbaar op weergegeven. Bij deze tracing heb ik voor dat deel de aanname gevolgd dat de oversteek over de Shkumbin plaats vindt bij 'Traiecto', volgens Itinerarium Hierosylimitanum op een afstand van IX mp van Mansio Scampis (Elbasan). Op deze afstand van Elbasan stroomt de Gostima samen met de Shkumbin, wat het een goede relatief goede locatie voor een brug lijkt te maken. Inderdaad, heden ten dage ligt hier ook een brug. Overigens zijn net stroomafwaarts drie pieren te vinden waar functie en leeftijd niet duidelijk van zijn2.

Op basis van deze locatie van oversteek heb ik vervolgens in de 3D-view van Google Earth geprobeerd om via daarin zichtbare paden een zo geleidelijk mogelijk traject naar Qukës samen te stellen. De hieruit volgende route lijkt een redelijke kandidaat maar het blijft speculatief. 

Ook de route over de bergpas naar Radozdha, Macedonië is enigzins speculatief. Bij de route die Fasolo intekent lijkt het landschap niet op een voor de reiziger aantrekkelijke wijze te volgen en inderdaad geeft Fasolo zelf ook aan dat de ligging hier niet duidelijk is.

De route van Macedonië tot aan Istanboel is gebaseerd op de minder gedetailleerde kaarten van Firmin O' Sullivan3. Doordat het terrein hier minder geaccidenteerd is kan de route hier met minder stelligheid gereconstrueerd worden dan in het bergrijke Albanië.

Zie ook:

References

  1. Michele Fasolo: La via Egnatia I. Da Apollonia e Dyrrachium ad Herakleia Lynkestidos, Roma, 1976
  2. ICAA: Via Egnatia Project, d.d. 2014-04-13
  3. Firmin O' Sullivan: The Egnatian Way, Newton Abbot, 1972.