Vici.org

Summary

Pnyx, the Athenian ekklesia

Class:

  • Building (other)
  • visible
  • Location ± 0-5 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Areopagus

Areopagus,Hill of Ares. Mars Hill Athens where St Paul preached.

Fountain of Kallirroe, Athens

Water supplying system of Athens from VIth century BC.

Athenae

Athens: one of the main Greek city-states.

Athens, Sanctuary of Pan

Cave of Pan.

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

There is no English annotation yet. Presented is an annotation in Dutch.

De Pnyx is een heuvel waar vanaf de tweede helft van de 5e eeuw voor Christus de zittingen van de Atheense Ekklèsia (Volksvergadering) vanaf de Agora naar toe werden verplaatst. 
De mensen zaten mogelijk op houten banken en brachten hun lunchpakket (brood en wijn) mee naar de Pnyx. Het is zeer waarschijnlijk dat het de aanwezigen vrij stond te gaan zitten waar zij wilden en zich niet districts- of ‘partijgewijs’ groepeerden. Vanaf het sprekersgesteente, bèma kon iedereen het woord tot de burgers richten. Men neemt aan dat de eerste 6000 mensen (het quorum) presentiegeld betaald kregen, hetgeen gedrang en rumoer bij de ingang van de Pnyx veroorzaakt zal hebben1.

References

  1. Wikipedia: Pnyx

De Pnyx is een heuvel waar vanaf de tweede helft van de 5e eeuw voor Christus de zittingen van de Atheense Ekklèsia (Volksvergadering) vanaf de Agora naar toe werden verplaatst. 
De mensen zaten mogelijk op houten banken en brachten hun lunchpakket (brood en wijn) mee naar de Pnyx. Het is zeer waarschijnlijk dat het de aanwezigen vrij stond te gaan zitten waar zij wilden en zich niet districts- of ‘partijgewijs’ groepeerden. Vanaf het sprekersgesteente, bèma kon iedereen het woord tot de burgers richten. Men neemt aan dat de eerste 6000 mensen (het quorum) presentiegeld betaald kregen, hetgeen gedrang en rumoer bij de ingang van de Pnyx veroorzaakt zal hebben1.

References

  1. Wikipedia: Pnyx