Vici.org

Summary

Vindplaats voetboeien.

Class:

  • Find
  • invisible
  • Location ± 25-100 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Archeologisch Museum Houten

Archeologisch museum opgezet en beheerd door Archeologische Werkgroep 'Leen de Keijzer'.

Loerik terrein 6

Nederzetting onbepaald

Rietsloot terrein 7

Kleine nederzetting

Overdam terrein 8A

Kleine nederzetting

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

In een waterput uit de ijzertijd werden hier Romeinse voetboeien gevonden. De boeien, die bij de vondst gesloten waren, bestaan uit twee u-vormige ijzeren staven met aan elk uiteinde een oog.

Zie ook