Vici.org

Summary

Lugo Roman City Wall, described as the finest example of late Roman fortifications in western Europe

Class:

  • Building (other)
  • visible
  • Location ± 25-100 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Lucus Augusti

OmnesViae import OVPlace72

Lucus Augusti Aqueduct

Lucus Augusti Aqueduct

Lugo Amphitheatre - Lucus Augusti

Lugo Amphitheatre - Lucus Augusti

Puente Romano

Roman Bridge

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

The Roman Walls of Lugo (Spanish, Galician: Muralla Romana de Lugo) were constructed in the 3rd Century and are still largely intact today, stretching over 2 kilometers around the historic centre of Lugo in Galicia (Spain). The fortifications were inscribed on UNESCO's World Heritage List in late 2000 as "the finest example of late Roman fortifications in western Europe."

The city walls were built between 263 and 276 A.D. to defend the Roman town of Lucus Augusti (present-day Lugo) against local tribesmen and Germanic invaders. The walls formed part of a complex of fortifications which also included a moat and an intervallum (the clearing between the walls and the city). The entire length of the walls is around 2,120 m, enclosing an area of 34.4 hectares. Not all of the town was enclosed by walls: much of the southeastern part of the town remained unprotected, while in other places unused areas were enclosed by walls.

The width of the walls is around 4.2 m and the height of the walls varies between 8 and 12 m. The walls consist of internal and external stone facing with a core of earth mixes with gravel, pebbles and worked Roman stone recycled from demolished buildings, cemented with water.

There are 10 gates in the walls: five dating to Roman times and five added after 1853 to accommodate the expanding town population. The best preserved of the five original gates are the Porta Falsa and the Porta Miña, the latter of which still has the original vaulted arch set between two towers. Five stairways and a ramp provide access to the parapet walk over the walls. Within the walls, a number of double staircases provide access to the towers from the parapet walk. Of the original towers, 49 are still intact, and another 39 have partially survived. The towers were built at irregular intervals along the walls. They consist of two stories and are mostly semicircular; a few are rectangular. The gaps in the wall for the towers vary in length from 5.35 m to 12.80 m. Different materials were used for the construction of the towers. Often the base of the tower was constructed of dressed granite, with the remainder in slate.1

 

References

  1. Wikipedia: Roman Walls of Lugo

De Romeinse muur van Lugo (Spaans, Galicisch: Muralla Romana de Lugo) dateert uit de 3e eeuw n.Chr. en is nog grotendeels intact. De muur, met een lengte van meer dan 2 kilometer, omringt het historische centrum van Lugo in Galicië (Spanje). De vestingwerken werden eind 2000 opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als "het meest vooraanstaande voorbeeld van laat-Romeinse vestingwerken in west-Europa".

De stadsmuur werd aangelegd in de periode 263-276 n.Chr. rond de Romeinse stad Lucus Augusti (het huidige Lugo) om de stad te verdedigen tegen opstandige plaatselijke stammen en Germaanse invallers. De muur was onderdeel van een vestingcomplex dat ook een gracht en een intervallum (de lege ruimte tussen de muur en de stad) omvatte. De muur heeft een totale lengte van ongeveer 2.120 meter en omvat een gebied van 34.4 hectare. Niet de gehele stad werd omringd door de muur. Een groot deel van het zuidoostelijke deel van de stad bleef buiten de muren, terwijl elders ongebruikt land wel binnen de muren viel.

De muur is zo'n 4,2 meter breed and de hoogte varieert van 8 tot 12 meter. De muur is opgebouwd uit aarde vermengd met grind, kiezelstenen en stenen afkomstig uit gesloopte gebouwen, dat met water tot een cementmengsel werd gevormd.

Er zijn 10 poorten in de muur, waarvan vijf uit de Romeinse tijd stammen en vijf na 1853 werden toegevoegd wegens de groeiende stadsbevolking. De best bewaarde van de vijf oorspronkelijke stadspoorten zijn de Porta Falsa en de Porta Miña. De laatstgenoemde poort heeft nog steeds de oorspronkelijke gewelfde boog tussen de twee torens aan weerszijden van de poort. Vijf trappen en een helling gaven toegang tot de vestingwal boven de muren. Binnenin de muren waren een aantal dubbele trappen die vanaf de vestingwal toegang gaven tot de torens.

Van de oorspronkelijke torens langs de muur zijn 49 nog intact. Nog eens 39 torens zijn deels intact. De ruimtes tussen de toren zijn van ongelijke lengte. De torens bestaan uit twee etages en zijn meestal halfrond; sommige torens zijn vierkant. De uitsparingen in de muren voor de torens variëren in lengte van 5,35 tot 12,80 meter. Verschillende soorten bouwmaterialen werden gebruikt voor de torens. Vaak werd graniet gebruikt voor de voet en leisteen voor de rest van de toren. 

Tijdens de Middeleeuwen passeerden veel pelgrims de poorten van de muur, vooral de Porta Miña, op weg naar Santiago de Compostella.1

References

  1. Romeinse muren van Lugo