Vici.org

Summary

Przeworsk culture necropolis.

Class:

  • Grave or burial field
  • visible
  • Location uncertain
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Mokra, Museum of the Przeworsk Culture

Muzeum Kultury Przeworskiej

Opatów [ Kobuck]

Lusatian Culture necropolis.

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

  1. Zagórska-Telega Joanna, Obiekty kremacyjne z cmentarzysk kultury przeworskiej z dorzecza Liswarty z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów = Cremation Features in Przeworsk Culture Cemeteries in the Liswarta River Basin, from the Younger and Late Roman Period until the Early Phase of the Migration Period, in: Wiadomości Archeologiczne vol. LXVI, 2015, pp. 201-246  - http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-22aba974-d3b8-4886-b826-7b03dc05434d