Vici.org

Summary

Tarnobrzeg Group of Lusatian Culture necropolis.

Class:

  • Grave or burial field
  • visible
  • Location uncertain
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Paluchy

Lusatian Culture necropolis

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

  1. S. Czo[pek, Wyniki badań przeprowadzonych na cmentarzysku grupy tarnobrzeskiej w Chodaczowie, woj. Rzeszów in: Sprawozdania Archeologiczne T. 43 (1991) ; Results of the Excavations of a Tarnobrzeg Group Cementary at Chodaczów, Rzeszów Province, pp. 167-182