Vici.org

Summary

Tyszowce, Tumulus IX. Bronze Age barrow necropolis.

Class:

  • Grave or burial field
  • visible
  • Location uncertain
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Tyszowce, Tumulus VI

Tyszowce, Tumulus VI. Bronze Age barrow necropolis.

Tyszowce, Tumulus VIII

Tyszowce, Tumulus VIII. Bronze Age barrow necropolis.

Tyszowce, Tumulus IV

ViewEditAdd linesAdd images Summary Tyszowce, Tumulus IV. Bronze Age barrow necropolis.

Tyszowce, Tumulus V

Tyszowce, Tumulus V. Bronze Age barrow necropolis.

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

  1. Jerzy Kuśnierz, Sprawozdanie z badań na cmentarzysku kurhanowym kultury trzcinieckiej w Tyszowcach, stanowisko 25A - Excavations of a barrow cemetery of the Trzciniec culture at Tyszowce, Zamość province, site 25A, woj. Zamość in: Sprawozdania Archeologiczne XL, Sprawozdania Archeologiczne1989, pp. 217-230 - http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=25222