Vici.org

Summary

Tyszowce, Tumulus VIII. Bronze Age barrow necropolis.

Class:

  • Grave or burial field
  • visible
  • Location uncertain
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Tyszowce, Tumulus IX

Tyszowce, Tumulus IX. Bronze Age barrow necropolis.

Tyszowce, Tumulus VI

Tyszowce, Tumulus VI. Bronze Age barrow necropolis.

Tyszowce, Tumulus V

Tyszowce, Tumulus V. Bronze Age barrow necropolis.

Tyszowce, Tumulus III

Tyszowce, Tumulus III. Bronze Age barrow necropolis.

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

  1. Jerzy Kuśnierz, Sprawozdanie z badań na cmentarzysku kurhanowym kultury trzcinieckiej w Tyszowcach, stanowisko 25A - Excavations of a barrow cemetery of the Trzciniec culture at Tyszowce, Zamość province, site 25A, woj. Zamość in: Sprawozdania Archeologiczne XL, Sprawozdania Archeologiczne1989, pp. 217-230 - http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=25222