Vici.org

Summary

ViewEditAdd linesAdd images Summary Tyszowce, Tumulus IV. Bronze Age barrow necropolis.

Class:

  • Grave or burial field
  • visible
  • Location ± 0-5 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Tyszowce, Tumulus V

Tyszowce, Tumulus V. Bronze Age barrow necropolis.

Tyszowce, Tumulus VI

Tyszowce, Tumulus VI. Bronze Age barrow necropolis.

Tyszowce, Tumulus IX

Tyszowce, Tumulus IX. Bronze Age barrow necropolis.

Tyszowce, Tumulus VII

Tyszowce, Tumulus VII. Bronze Age barrow necropolis.

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

  1. Jerzy Kuśnierz, Sprawozdanie z badań na cmentarzysku kurhanowym kultury trzcinieckiej w Tyszowcach, stanowisko 25A - Excavations of a barrow cemetery of the Trzciniec culture at Tyszowce, Zamość province, site 25A, woj. Zamość in: Sprawozdania Archeologiczne XL, Sprawozdania Archeologiczne1989, pp. 217-230 - http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=25222