Vici.org

Summary

Łubna-Jakusy necropolis.

Class:

  • Grave or burial field
  • visible
  • Location ± 0-5 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Jędrychowice Hillfort

Fortified settlement. Bronze Age.

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

Łubna-Jakusy necropolis consists of 27 tumulus- kurhans. It is a graveyard of the Trzciniec culture inhabitants.The inhumation burials date ca 1600-1200 BC.

See:

  1. Aleksander Gardawski: Niektóre zagadnienia kultury trzcinieckiej w świetle wykopalisk w miejscowości Łubna, pow. Sieradzin:  Wiadomości Archeologiczne, XVIII, 1951, pp. 1–78.