Vici.org

Summary

Corded Ware culture necropolis. AZP 107 – 82/29

Class:

  • Grave or burial field
  • visible
  • Location ± 0-5 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Średnia, Tumulus III

Corded Ware culture necropolis.

Średnia, Tumulus IV

Corded Ware culture necropolis.

Średnia, Tumulus I

Corded Ware culture necropolis. AZP 107 – 82/29

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

  1. Paweł Jarosz: Kurhany KCS na pogórzach i wysoczyznach karpackich in:   H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak eds. Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e,  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk  Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego  Kraków, Warszawa 2011, pp. 255-277