Vici.org

Summary

Nuragic village.

Class:

  • Rural settlement
  • visible
  • Location ± 0-5 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Nuraghe Bau 'e Tanca

Nuraghe Bau 'e Tanca. Talana.

Giants Tomb Bau 'e Tanca, Talana

Tomba di Giganti Bau 'e Tanca

S'Arcu 'e is Forros Temple

Santuario nuragico S'Arcu 'e is Forros

Nuraghe Odrollai, Talana

Nuraghe Odrollai.

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

  1. Tharros.info: Elenco dei Nuraghi: 2305