Vici.org

Summary

Wielbark culture barrow necropolis.

Class:

  • Grave or burial field
  • visible
  • Location ± 100-500 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

  1. http://www.archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=828
  2. R. Chowaniec, Kilka uwag na temat palenisk z birytualnego cmentarzyska w Krośnie, gm. Pasłęk, [w:] P. Łuczkiewicz et alii (red.), Europa Barbarica. Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu, Monumenta Studia Gothica IV, Lublin, 2005, s. 57–64.