Vici.org

Summary

Wielbark culture barrow at the site Babi Dół-Borcz.

Class:

  • Grave or burial field
  • visible
  • Location ± 5-25 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Babi Dół – Borcz, Tumulus IV

Wielbark culture barrow at the site Babi Dół-Borcz.

Babi Dół – Borcz, Tumulus I

Wielbark culture barrow at the site Babi Dół-Borcz.

Babi Dół – Borcz, Tumulus V

Wielbark culture barrow at the site Babi Dół-Borcz.

Babi Dół – Borcz, Tumulus II

Wielbark culture barrow at the site Babi Dół-Borcz.

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

  1. Adam Cieśliński, System informacji geograficznej (GIS) dla cmentarzyska kultury wielbarskiej w Babim Dole-Borczu in: J. Andrzejowski (red.), In Medio Poloniae Barbaricae Agnieszka Urbaniak in memoriam, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, t. III, Warszawa 2014, pp. 45–63.