Vici.org

Summary

Early Bronze Age kurgan.

Class:

  • Grave or burial field
  • visible
  • Location ± 5-25 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Strugi Tumulus II

Early Bronze Age kurgan.

Przywóz, Tumulus I

The Przeworsk culture cementary (II/III century BC)

Przywóz, Tumulus II

The Przeworsk culture cementary (II/III century BC)

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

  1. E. Wójcikowa , T. Makiewicz, Sprawozdanie z badań kurhanów kultury trzcimieckiej w Strugach, pow. Wieluń, Sprawozania Archeologiczne, t. XX, 1969, pp. 77–80.