Vici.org

Summary

Okalew Kurgan Necropolis

Class:

  • Grave or burial field
  • visible
  • Location ± 25-100 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Okalew Kurgan VIII

Okalew Kurgan Necropolis

Okalew Kurgan V

Okalew Kurgan Necropolis

Okalew Kurgan XI

Okalew Kurgan Necropolis

Okalew Kurgan XV

Okalew Kurgan Necropolis

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

  1. Bogusław Abramek, Cmentarzysko kurhanowe kultury trzcinieckiej w Okalewie, pow. Wieluń. Sprawozdanie z badań za lata 1966-1968/A Cemetery of Burial Mounds of the Trzciniec Culture at Okalew, District of Wieluń (on the Excavations in 196-1968) in: Sprawozdania Archeologiczne T. 23 (1971), pp. 67-77-http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=23445&from=publication