Vici.org

Summary

Górzec, site 13. La Tene settlement

Class:

  • Rural settlement
  • invisible
  • Location ± 100-500 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

Source:

Tomasz Gralak, Badania osady ludności kultury lateńskiej z Górca, stanowisko 13, w powiecie strzelińskim,  Śląskie Sprawozdania Archeologiczne Tom LIV. Wrocław  pp. 139–160 [in Polish,Summ. English - http://www.archeo.uni.wroc.pl/2013-1/SSA54/m5.pdf