Vici.org

Summary

Bronze Age kurgan cemetery.

Class:

  • Grave or burial field
  • visible
  • Location ± 0-5 m.
(see also PELAGIOS)

Identifiers:

Nearby

Łęki Małe, Tumulus II

Bronze Age kurgan cemetery.

Łęki Małe, Tumulus IV

Bronze Age kurgan cemetery.

Łęki Małe, Tumulus I

Bronze Age kurgan cemetery.

Images

Surroundings (Panoramio)

Annotation

See:

  1. Janusz Czebresz, Johannes Müller, The Late Neolithic and Early Bronze Age in the Southwestern Baltic area (2500-1500 BC). Why did Bruszczewo-Łęki Małe political structures develop? - https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/przyklady-projektow/czebreszuk?language=en
  2. Iwona Hildebrandt-Radke, Cmentarzysko kurhanowe w Łękach Małych – unikatowa nekropolia kultury unietyckiej (wczesna epoka brązu), Landform Analysis, Vol. 16:  (2011), pp. 73–76